Cenik

Cene

Akontacija mesečnega varstva brez subvencije 395 €.

Akontacija mesečnega varstva s subvencijo 320€.

Občasno dnevno varovanje do 6 ur: 15 €.

Občasno dnevno varovanje 6-9 ur: 20 €.

Individualno varstvo: 6 €/ura. ( v primeru zamujanja  se obračuna dodatna ura)

V primeru odsotnosti otroka se odšteje: 3 €/dan.

Mesečna rezervacija mesta v varstvu: 200 €.

NOVOST: Občasno varstvo na porokah in popoldanskih urah.

 Cene so brez DDV. DDV ni obračunan, ker je storitev v skladu s 7. točko 42. člena ZDDV-1 oproščena obračuna DDV-ja.

Cenik velja od 1. 9. 2018.

POMEMBNO

Na podlagi 24.b člen Zakona o vrtcih (Ur.l RS, št. 12/96, 44/02, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 –ZIUZGK, 36/10, 94/10-ZUI, 62/10-ZUJOS, 40/11-ZUPJS-A in 40/12-ZUJF) in sklenjene pogodbe z Občino Škofljica otroku, ki ni bil sprejet v vrtec, pripada subvencija občine. Subvencija znaša 20% cene mesečne oskrbe I. ali II. starostne skupine, odvisno od starosti otroka.

Pri mesečnem računu se od akontacije mesečnega varstva odšteje subvencija občine (za pretekli mesec) in št. odsotnih dni v preteklem mesecu.