Varstvo

Varstvo Otrok na Lavrici, Škofljica

7.00 – 8.00 Prihod v varstvo

8.15 Zajtrk
Nega,dejavnosti

9.45-10.15 Malica
Sprehod, igra,
nega

11.00 Spanje

13.00 -13.30 Kosilo
Sprehod,igra
15.15 Malica
16.00 Odhod domov.

Več o dejavnosti otrok v varstvu.

Na kmetiji

Na kmetiji